iaouw-l

התקשר
למשרד

שלח
מייל

התקשר
לנייד

שלח
הודעת SMS

איגוד נשים אקדמאיות בישראל

נוסד ב-1932 בארץ ישראל כסניף של האיגוד הבינלאומי של נשים אקדמאיות IFUW.

האיגוד הבינלאומי נוסד ב-1919, מקום מושבו המרכזי בז'נווה, הינו ארגון ללא מטרות רווח ואיננו ממשלתי. כיום מונה האיגוד 78 סניפים של מדינות שונות.
האיגוד משתייך לכל הסוכנויות המרכזיות של האו"ם, כמו ECOSOC,UNICEF,CHR,CEDAW.
האיגוד משמש גשר לשיתוף פעולה ואחווה בין נשים אקדמאיות ברחבי העולם, ללא קשר לגזע, דת, דעות פולטיות ולאום. הקשרים הבין-לאומיים תורמים למאמץ ההסברה של ישראל.
מטרותינו העיקריות: קידום מעמדן של נשים בארץ דרך ההשכלה האקדמאית, עידוד לרכישת השכלה גבוהה, תמיכה וסיוע בהתפתחותן תוך יצירת מערכת תומכת המאפשרת לנשים אקדמאיות לנצל את כישוריהן למען החברה.

מימוש מטרות אלו נעשה ע"י הענקת מלגות לנשים, ללא הגבלת גיל, הלומדות לקראת תואר דוקטור.
קיום פעילות אקדמאיות – תרבותיות כגון סמינרים, מפגשים וכנסים המעוררים מודעות והד ציבורי, תמיכה בסטודנטיות יוצאות אתיופיה לקידום לימודיהן למען השתלבותם החברתית.
הפעלת קבוצות תמיכה לנשים אקדמאיות עולות חדשות כדי לעזור בקליטתן בארץ, טיפוח קשרים עם נשים אקדמאיות ערביות, דרוזיות ובדואיות כדי ליצור גשר להבנה, לשיתוף, לאחווה ושלום.

שיתוף הכרטיס: